Nejlevnější neomezený internet na Kladně

a ve všech okolních obcích
A nově i kladnonet IP TV!

 
 

Časté dotazy

Je proměření signálu zdarma?
Měření signálu je zcela zdarma a naprosto smluvně nezávazné.

Poskytujete skutečně neomezené připojení?
Ano, poskytujeme. Na naší síti neuplatňujeme žádné FUP limity stažených dat nebo omezování rychlostí v případě dlouhodobého stahování. Omezení může nastat v případech, uvedených ve VP.

Je u připojení stálá rychlost?
Na připojení, pokud není smluvně ujednáno jinak, může být aplikovaná agregace, což může v daný okamžik způsobit pokles rychlosti.

Kdy a jakým způsobem za službu platím?
Splatnost ceny za Služby je uvedena přímo ve vyúčtování. Pokud se stane, že ve vyúčtování splatnost není uvedena, je takové vyúčtování splatné do 10 dnů od jeho doručení. Způsob platby jsme si domluvili ve Smlouvě. Pokud ne, zasílejte nám úhradu vyúčtování na náš účet uvedený ve vyúčtování. Důležité je, abyste při jakékoli platbě na náš účet uvedli správný variabilní symbol, který je také uveden na vyúčtování. Podle variabilního symbolu totiž poznáme, že je platba od Vás a nebudeme Vás zbytečně upomínat.

Mohu změnit zvolený paušál plateb?
Ano, je to samozřejmě možné. Pokud potřebujete změnit Vámi dříve zvolený paušál (např. z paušálu 250 Kč / měsíc na roční paušál ve zvýhodněné ceně 2.500 Kč / rok), zašlete písemnou žádost na naše zákaznické centrum. Formulář pro písemnou žádost o změnu paušálu naleznete v sekci Ke stažení.

Podporujete platbu SIPO?
Způsob platby SIPO nepodporujeme.

Co se stane, když za službu včas nezaplatím?
Pokud neuhradíte včas nebo řádně cenu za Služby, vyzveme Vás znovu k zaplacení stejnou formou, jakou jsme Vám doručili vyúčtování a poskytneme Vám minimálně 7 – denní náhradní lhůtu k zaplacení. Pokud ani potom nezaplatíte cenu za Služby, můžeme Vám omezit poskytování Služeb.
Pokud uhradíte 2 po sobě jdoucí vyúčtování až po splatnosti a my Vás na tuto skutečnost upozornili, můžeme odstoupit od Smlouvy. Od Smlouvy můžeme rovněž odstoupit, pokud neuhradíte v průběhu trvání Smlouvy jakákoli 3 vyúčtování a my Vás na tuto skutečnost upozornili.
Pokud v souladu s VP dojde k omezení námi poskytovaných služeb, platíte Služby v plném rozsahu, a za opětovné zprovoznění, můžeme požadovat úhradu poplatku „opětovné zprovoznění služby“ dle platného ceníku.

Mohu za službu platit předem?
Ano, můžete avšak je nutnost nezapomenout přidat k platbě správný variabilní symbol.

Získám nějaké výhody, když zaplatím předem?
Ano, v případě základního připojení získáte výhodu ve formě zvýhodněného paušálu, viz Ceník služeb – Internetové připojení.

Musím platit záruku?
Složení záruky můžeme požadovat: pokud nemáte České občanství nebo jste opakovaně v prodlení s úhradou služeb.

Jak dlouho trvá instalace?
Záleží na složitosti instalace a také zda se jedná o již připojený objekt nebo se bude umisťovat nová přijímací jednotka na domě. V průměru by instalace měla trvat 1 – 3 hodiny.

Můžu mít připojeno více počítačů?
Ano, ale je nutné vytvořit domácí síť, např. pomocí wifi routeru. Pomocí tohoto zařízení lze vytvořit bezdrátovou síť i propojit více počítačů kabelem. Router můžete využít svůj vlastní, pouze je potřeba umět si nastavit základní nastavení.

Kdy mi od Vás přijde smlouva?
Smlouva je standardně sepsána na místě s technikem po instalaci pokud se nedohodneme jinak.

Kdy mohu smlouvu na dobu neurčitou vypovědět?
V souladu s platnými VP smlouvu můžete písemně vypovědět bez udání důvodu v 1 měsíční výpovědní lhůtě. Výpovědní lhůta začne běžet první den následujícího měsíce po tom, co nám doručíte Vaši písemnou výpověď Smlouvy.
Formulář pro písemnou výpověď smlouvy naleznete v sekci Ke stažení.

Je možné převést smlouvu na někoho jiného?
Ano, v souladu s platnými VP.

Je návštěva technika, když mi nefunguje internet, zdarma?
Ano, v případě, kdy je problém identifikován na zařízení dodaných, instalovaných a provozovaných naší společností. V ostatních případech, kdy se jedná o závadu na straně vašich zařízení je návštěva technika placená dle platného ceníku služeb.

Když mi něco nefunguje, kam mám volat?
Volejte nebo pište na naši linku technické podpory. Vždy však nejdříve zkontrolujte, zda důvodem poruchy není některá z nejčastějších příčin:

  • Nelze se připojit. Nejčastější závadou u bezdrátových zařízení bývá kolísání napětí u zákazníka, čímž se může klientské bezdrátové zařízení dostat do stavu, kdy přestane reagovat. Řešením je toto zařízení vypnout/zapnout. Tento úkon provedete vypojením ze zásuvky a opětovným zapojení.
  • Nelze se připojit. Nejčastější závadou u drátových zařízení bývá vytažený datový kabel mezi zásuvkou RJ45 a Vaším počítačem. Zkontrolujte správné zapojení kabelu.
  • Virová nákaza, trojské koně. Jedná se o jeden z nejrozšířenějších důvodů nefunkčního internetového připojení. Nainstalujte libovolný antivirový software (pro domácnosti je k dispozici bezplatně produkt Avast nebo AVG).

Na jaké frekvenci je možné se připojit?
Naše zákazníky připojujeme na bezdrátové technologii 5GHz a vyšší.

Jak to funguje a je to opravdu bezdrátově?
K zákazníkovi se musí umístit přijímací jednotka do míst (anténní stožár, komínové těleso atd.) kde se potvrdí 100% viditelnost k vysílači. Od vysílače k přípojce se internet vede šíří bezdrátově a od přijímacího modulu vždy vede kabel do vnitřních prostor nejčastěji do domácnosti.

Kdy mi od instalace zařízení bude internet fungovat?
Ihned po instalaci Vám technik předvede funkčnost služby na Vašem počítači. Pokud by Váš počítač nebyl způsobilý (nenainstalovaná síťová karta, špatné ovladače, zavirovaný PC apod.) využívat internetové připojení demonstruje technik funkčnost na svém počítači.

Není to zdraví nebezpečné?
Ne, není. Naše zařízení jsou všechna schválena Českým telekomunikačním úřadem a jejich provozování odpovídá hygienickým standardům EU, tedy jejich vliv na zdraví a životní prostředí je zanedbatelný a dlouhodobé vystavení vysílání zařízení není zdraví škodlivé.

Neovlivňuje počasí moje připojení?
Pokud je zařízení nakonfigurováno našimi techniky, může mít počasí jen zcela minimální vliv.

Nejde mi odeslat email, proč?
Pokud požíváte emailový účet přes webové rozhraní např. seznam, atlas, centrum, email apod. budete muset kontaktovat svého poskytovatele emailu přímo.

Musí být zařízení nějak napájeno?
Ano, Zařízení musí být napájeno slabým napětím (5-30V). Standardně je napájení realizováno prostřednictvím napájecího adaptéru, který je připojen do zásuvky u zákazníka a posléze pomocí datového kabelu, který propojuje počítač se zařízením, je zařízení napájeno (v případě, že je umístěno na střeše nebo příliš daleko od zásuvky).

Jaká je spotřeba elektřiny?
Spotřeba je zanedbatelná a řádově se pohybuje kolem 5KWh měsíčně, tedy kolem 25-30 Kč měsíčně.

Je připojení stabilní?
Ano, je stabilní, pokud ovšem nedojde například k zarušení od jiných vysílačů. Všechny WiFi vysílače používají podobné frekvence, které se mohou navzájem rušit. Vzhledem k tomu, že se jedná o volné vysílací pásmo, může každý vysílat na všech povolených frekvencích. Provoz WiFi sítí je ale regulován Českým telekomunikačním úřadem, který upravuje podmínky používání WiFi sítí a zavazuje jednotlivé poskytovatele, aby se navzájem nerušili a své vysílaní navzájem harmonizovali.

Lze mi zavést veřejnou IP adresu?
Ano, za poplatek 100 Kč jedna veřejná IP adresa, pokud není smluvně ujednáno jinak.

Mohu požádat o dočasné pozastavení dodávky služeb připojení k internetu?
Ano, jedenkrát ročně můžete požádat o pozastavení dodávky našich služeb. Služba je pozastavena od prvního dne následujícího měsíce. Minimální délka období, na které je službu možné pozastavit činí 3 kalendářní měsíce, maximální délka období, pak činí 9 kalendářních měsíců. Po dobu, kdy je poskytování služeb pozastaveno, není služba účtována (fakturována). Dočasné pozastavení služeb je zpoplatněno částkou 350 Kč (tj. pozastavení a následné zprovoznění služby).

Jak si mám správně nastavit e-mailového klienta pro odesílání a příjem pošty?
Pro bezproblémové využívání systému elektronické pošty doporučujeme využívat webová rozhraní, která jsou dnes poskytována většinou freemailových služeb. Tímto snížíte riziko nákazy vašeho počítače nežádoucím software na minimum. Také se vyhnete ztrátě uložených emailů, protože jsou v těchto případech zálohovány na serverech poskytovatele e-mailových služeb.

Pokud je nutné používat místo webového rozhraní klasického e-mailového klienta (programy jako Evolution, Thunderbird, Outlook), doporučujeme následující nastavení tohoto programu (v závislosti na poskytovateli emailových služeb) – pro otevření kompletního přehledu nastavení klikněte zde.

V případě jakýchkoli problémů s elektronickou poštou nás prosím kontaktujte na servisním telefonním čísle (+420 603 264 516) nebo e-mailu.

Co zahrnuje cena za tarif kladnonet.cz IPTV?

Cena zahrnuje neomezené sledování televize (v rozsahu zvoleného tarifu Mini, Rodina) pomocí www rozhraní na adrese http://tv.kladnonet.cz, dále pomocí aplikací pro mobilní zařízení a pomocí set-top boxu pro klasické televizní přijímače (tj. set-top box s aplikací pro sledování televize. K jedné službě mohou být aktivní až 3 set-top boxy. Za aktivaci set-top boxu je účtován jednorázový poplatek 990 Kč. Set-top box je zapůjčen po dobu odběru služby kladnonet.cz IPTV a po ukončení služby nám musí být vrácen). Současně lze kladnonet.cz IPTV přehrávat na 4 zařízeních.

Co potřebuji pro sledování kladnonet.cz IPTV na klasickém TV přijímači?

Pro sledování kladnonet.cz IPTV na klasické televizi je potřeba mít set-top box, který Vám zapůjčíme po dobu odběru služby kladnonet.cz IPTV. Jednorázový aktivační poplatek za aktivaci jednoho set-top boxu činí 990 Kč. V případě ukončení poskytování služby kladnonet.cz IPTV je potřeba set-top box vrátit naší společnosti. Set-top box se k televiznímu přijímači připojuje přes rozhraní HDMI, Vaše televize tedy musí tento způsob připojení podporovat. Všechny novější televize HDMI ve své výbavě mají.

Co doporučujete pro sledování kladnonet.cz IPTV?

Službu PEER (tj. internetovou konektivitu s garantovanými parametry) Vám pro provoz kladnonet.cz IPTV určitě doporučujeme. Garantované parametry internetové linky Vám zajistí plnohodnotný provoz kladnonet.cz IPTV. Pokud jste koncovým zákazníkem, nepodnikatelem, ověříte si na Zelené lince 800 200 215 dostupnost služby PEER. V případě, že je u Vás zřízení služby PEER možné, bude Vám naším kontaktním centrem možnost přechodu ze základního paušálu INTERNET na paušál PEER potvrzena, včetně informace o nákladech na přechod na paušál PEER. Následně si  v našem kontaktním centru objednáte službu kladnonet.cz IPTV u našich operátorů a dohodnete si termín instalace, kdy Vám náš technik aktivuje linku pro službu PEER a aktivuje službu kladnonet.cz IPTV.

Jaké mohu mít ke kladnonet.cz IPTV doplňkové služby?

Kromě běžného televizního vysílání vyvíjíme další funkce moderní digitální televize. Každý zákazník má v ceně televizního vysílání také TV ARCHIV, z něhož si může přehrávat pořady až 7 dní zpětně od jejich odvysílání. Součástí vysílání je také TELEVIZNÍ PRŮVODCE s programem pořadů

Proč je kladnonet.cz IPTV placenou službou?

Televizní vysílání nelze poskytovat zdarma, i kladnonet.cz (IS DATA s.r.o.) za něj musí odvádět poplatky příslušným organizacím.

Mohu si objednat kladnonet.cz IPTV jako podnikatel?

To bohužel nelze. Nabídka služeb kladnonet.cz IPTV je určena výhradně fyzickým osobám nepodnikatelům a veřejné šíření vysílání kladnonet.cz IPTV není dovoleno.

 
 

Kontakt

Kancelář
(objednávky, smlouvy, platby)
Sídlo
(pouze pro písemný styk)
Milady Horákové 604
(areál Stavitelství)
Ant. Barcala 1446/26a
České Budějovice 2
272 01 Kladno
(osobní návštěva po tel. dohodě)
370 05 České Budějovice
   
 
 
Zelená linka:
(pouze objednávky)
+420 800 200 215
Centrála:
(mimo závad sítě)
+420 314 009 650
Hlášení závad sítě +420 380 426 013
Smlouvy a platby +420 380 422 575
Help-Desk helpdesk@kladnonet.cz
E-mail kladnonet@kladnonet.cz